TIDPLAN FÖR ANTAGNING TILL HÖSTTERMINEN 2021

18 januari

Webben öppnas för gymnasieval 

Ansök här!

12 februari

Sista ansökningsdag för val till program i gymnasieskolan, webben stänger 16.00

Vecka 15

Preliminär antagning. Besked på webben, visas från 12 april.

Vecka 16

Webben öppnar för eventuella ändringsval. Du måste kontakta din SYV om du vill göra ändringar i din ansökan.

7 maj

Sista dag för ändringsval, webben stänger kl. 16.00.

1 juli

Slutlig antagning klar. Resultatet visas på webben.

1–23 juli

Svarsperiod på webben. Webben stänger 23 juli kl. 16.00

Fram till 31 augusti

Reservantagningsperiod