TIDPLAN FÖR ANTAGNING TILL HÖSTTERMINEN 2021

18 januari
Webben öppnas för gymnasieval

12 februari

Sista ansökningsdag för val till program i gymnasieskolan, webben stänger 16.00
Vecka 15


Preliminär antagning. Besked på webben, visas från 12 april.

Vecka 16
Webben öppnar för eventuella ändringsval. Du måste kontakta din SYV om du vill göra ändringar i din ansökan.

7 maj
Sista dag för ändringsval, webben stänger kl. 16.00.

1 juli
Slutlig antagning klar. Resultatet visas på webben.

1–23 juli
Svarsperiod på webben. Webben stänger 23 juli kl. 16.00

Fram till 31 augusti
Reservantagningsperiod