Dator och verkstad

Skolans datorer, programvaror och maskiner i vår egen verkstad uppdateras kontinuerligt. Varje elev får sin egen arbetsplats och sin egen dator.