Kursplan

Grunden i vår utbildning är det Industritekniska programmets poängplan. Eleverna erbjuds dessutom att läsa utökade kurser upp till 3400 poäng, med bland annat kurser från teknikprogrammet.

Alla elever har möjlighet att få grundläggande högskolebehörighet, och kan genom de val de gör också få särkskild högskolebehörighet för tekniska utbildningar, t.ex civilingenjör.

Mer information om de olika kurserna finns på www.skolverket.se.

 

KURS- OCH POÄNGPLAN

För att få större kurs och poängplan klicka på länken