Vad händer med våra elever efter avslutad utbildning?

 

"Tog studenten 2010 och i dag jobbar jag som chef på SMS: produktionsenhet i Wuxi, Kina"

 

" I dag jobbar jag som laborationstekniker på PDC tools, Sandvik Mining"

 

"Jag tog studenten 2005 och började jobba som operatör på Sandvik Materials Technology" 

 

"I dag pluggar jag på Produktionsteknikerprogrammet vid Högskolan Dalarna"