TIDPLAN FÖR antagning 

 

Datum för Öppet hus 2022-2023

8/11 kl. 18.00-20.00

19/11 kl. 11.00-13.00

18/1 kl. 18.00-20.00

Ännu ej fastställt

Webben öppnas för gymnasieval 

Ansök här!

Ännu ej fastställt

Sista ansökningsdag för val till program i gymnasieskolan, webben stänger 16.00

Vecka

Preliminär antagning. Besked på webben.

Vecka

Webben öppnar för eventuella ändringsval. Du måste kontakta din SYV om du vill göra ändringar i din ansökan.

Ännu ej fastställt

Sista dag för ändringsval, webben stänger kl. 16.00.

Ännu ej fastställt

Slutlig antagning klar. Resultatet visas på webben, ALLA ska svara.

Svarsperiod ännu ej fastställt

Svarsperiod på webben. Webben stänger ?