Göranssonska Skola för hållbar utveckling

Skola för Hållbar utveckling är en utmärkelse för skolor som jobbar med frågor som rör hållbar utveckling.

Det handlar om att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor, att göra barn och ungdomar delaktiga i lärprocessen och förbereda dem för framtiden.

 

Diplom Skola för hållbar utveckling

 

Läs mer om vad hållbar utveckling är på Skolverket