Skola för hållbar utveckling

"Skola för hållbar utveckling" är en utmärkelse för skolor som jobbar med frågor som rör hållbar utveckling. Göranssonska skolan fick utmärkelsen 2018 och fortsätter att aktivt arbeta med de aktuella frågeställningarna löpande. 

I skolarbetet integreras frågeställningar som rör miljö, sociala och ekonomiska frågor, att göra barn och ungdomar delaktiga i lärprocessen och förbereda dem för framtiden.

 

Diplom Skola för hållbar utveckling

 

Läs mer om vad hållbar utveckling är på Skolverket