Kvalitetsredovisning 2016-2017 Göranssonska Skolan

Enligt skolans styrdokument ska verksamheten systematiskt och kontinuerligt planeras samt följas upp och utvecklas.

Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i förskolan, skolan och vuxenutbildningen systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar utbildningen. 

Detta är Göranssonska Skolans redovisning gällande kvalitet och utveckling. 

Länk till Kvalitetsredovisning 2018-2019 Göranssonska Skolan