Tidplan för antagning HT 2020

Publicerad: 2019-08-14 12:38:16

TIDPLAN FÖR ANTAGNING TILL HÖSTTERMINEN 2020

7 maj

Nu är omvalsperiod fram till 7 maj.

14 februari
Sista ansökningsdag för val till program i gymnasieskolan, webben stänger 16.00.

Vecka 12-13
Prov till estetiska program i kommuner/skolor som tillämpar färdighetsprov.

Vecka 15
Preliminär antagning. Besked på webben,  visas från ? april.

Vecka 17
Webben öppnar för ev ändringsval. Du måste kontakta din SYV om du vill göra ändringar i din ansökan.

8 maj
Sista dag för ändringsval, webben stänger kl 16.00.

9-12 juni
Grundskolorna och Introduktionsprogrammet sänder sina betyg till Gymnasieantagningen.

Vecka 25-26
Sammanträden med anledning av slutantagningen.

1 juli
Slutlig antagning klar. Resultatet visas på webben.

1-24 juli
Svarsperiod på webben. Webben stänger 24 juli kl 16.00

27 juli-31 augusti
Reservantagningsperiod