Tider för studentdagen och studentmiddagen

Publicerad: 2020-05-14 13:54:15

Studentmiddag- kommer att genomföras klassvis under två kvällar.

3B Måndag 8 juni, Bruksmässen, tid meddelas senare

3A Tisdag 9 juni, Bruksmässen, tid meddelas senare

 

Studentdagen onsdag 10 juni 2020

3B

7.45 Samling på skolan och fotografering

8.00 Studentceremoni startar

9.30 Utspring på skolans baksida (vid gräsmattan). Alla elever får ha två anhöriga på plats vid utspringet, namn på dessa personer anmäls till mentor senast 5 juni 2020.

 

3A

10.00 Samling på skolan och fotografering

10.15 Studentceremoni startar

11.45 Utspring på skolans baksida (vid gräsmattan). Alla elever får ha två anhöriga på plats vid utspringet, namn på dessa personer anmäls till mentor senast 5 juni 2020.

 

Med vänliga hälsningar,
Maria Edring
Rektor