Tidplan för ansökan till hösten 2019

Tidplan för antagning till höstterminen 2019

15 februari
Sista ansökningsdag för val till program i gymnasieskolan, webben stänger 16.00.
Mars
Ev sammanträden med anledning av bl a företräde/fri kvot
Vecka 15
Preliminär antagning. Besked på webben.
Vecka 17
Webben öppnar för ev ändringsval. Du måste kontakta din SYV om du vill göra ändringar i din ansökan.
17 maj
Sista dag för ändringsval, webben stänger kl 16.00.
5-14 juni
Grundskolorna och sökande från gymnasieskolor sänder sina betyg till Elevantagningen.
Vecka 25-26
Sammanträden med anledning av slutantagningen.
1 juli
Slutlig antagning klar. Resultatet visas på webben.
1-19 juli
Svarsperiod på webben. Webben stänger 19 juli kl 16.00
22 juli-30 augusti
Reservantagningsperiod.

http://www.regiondalarna.se/verksamhet/elevantagningen/