Öppethus

Publicerad: 2020-10-05 16:21:37

Öppet hus

Tisdag 17 november kl 17:30 – 18:45 samt 19:00 – 20:15

Onsdag 18 november kl 17:30 – 18:45 samt 19:00 – 20:15

Lördag 28 november kl 11:00 – 12:15 samt 12:30 – 13:45

Torsdag 28 januari kl 17:30 – 18:45 samt 19:00 – 20:15

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer maximerar vi antalet besökare per tillfälle till 32 personer. Vi ber er därför anmäla ert deltagande, och begränsa deltagandet till 1 vuxen/barn.

Anmäl er på goranssonskaskolan@sandvik.com. Kom ihåg att ange vilket datum & tid anmälan avser samt antalet personer.